Posted on

Att starta en flyttfirma och träna personalen

Många drömmer att bli egna företagare. Att inte ha någon chef att lyssna till och att kunna bestämma över sin egen tid är något som lockar många entreprenörer. Många med drömmar om ett eget företag väljer att starta en flyttfirma. Tröskeln för att komma igång är relativt låg, samtidigt som det finns ner relativt stor efterfrågan bland befolkning på den här typen av tjänster. Något som många märker är en ganska stor utmaning, är rekryteringen av personal och jobbträningen av densamma.

Det säger sig självt att det blir svårt för verksamheten att gå runt utan rätt jobbträning. Saker och ting kan tappas bort eller gå sönder, vilket knappast när firmans kundrelationer. Utan goda kundrelationer blir det mycket svårt att överleva som verksamhet, på en redan konkurrensutsatt marknad. Att få till jobbträningen är således av högsta vikt – så vad bör man egentligen tänka på?

Lastbilskörning
Något som är mycket viktigt att kontrollera om ny personal kan är att köra flyttbussen. För mindre lastbilar kan ett B-körkort räcka, men för större bilar krävs ett C-körkort. Har man tagit körkort har man bevisligen kunnat visa att man kan framföra fordonet – men ibland ställs ganska höga krav på den som arbetar på en flyttfirma. Det här är krav som ibland kanske inte ställs vid en uppkörning.

Det kan till exempel handla om att backa en riktigt lång flyttbuss in på en kunds relativt smala tomtväg. Om man då inte kan hantera bussen ordentligt kan både brevlåda, staket och tomtprydnader förstöras. Ifall din nya personal inte har full koll på detta, är det bra att erbjuda träning för det. Som alltid är det svårt att göra det här själv istället för med flyttfirmor – nordiskaflyttkompaniet.se – det krävs också att man tränar på samarbete när en tuff backning ska ske. Någon behöver som regel dirigera föraren.

Specialföremål
Något som kräver träning är flytt av specialföremål. Att flytta ett piano eller en stor flygel, som dessutom kanske är antik, kräver en god flyttfirma. Man behöver vara flera stycken med en matta och bärsele för att flytten ska gå så smidigt som möjligt. Optimalt är att göra sina anställda redo för detta, innan en kund faktiskt ringer och vill ha jobbet utfört. Visst kan du vara med på plats och visa hur det ska gå till – men att ha gjort det innan är mycket fördelaktigt. Det ser betydligt proffsigare ut inför kunden om du inte behöver träna upp dina anställda medan arbetet pågår.

Andra föremål som kan kräva specialträning är stora, tunga kassaskåp, värdefulla tavlor (där handlar det främst om paketeringen) samt andra stora konstföremål.

Stärka kundrelationer
Som nämnt lite högre upp i texten är det nödvändigt för en flyttfirma att odla goda kundrelationer om verksamheten ska gå runt (och dessutom blomstra). En självklar sak, som är ack så viktig, är att komma på avtalad tid. Något som gör att många kunder lämnar negativa omdömen och recensioner om firman på nätet är just att de anställda inte har kommit i tid till arbetet. Vidare är det givetvis viktigt att man har ett bra bemötande.